Super-Silent™ ventilator

Støjende maskineri i forretningen kan gøre det vanskeligt at tale med kunder og kollegaer. Alle, som har en laser kørende hele dagen i forretningen, er sandsynligvis blevet irriteret over den støj, som laseren laver, men det øjeblik, du tænder for et af vores systemer, kan du høre forskellen.

Med Super-Silent™-køleventilatorer, der kun er tilgængelige fra Epilog Laser, kan du køre dit laserudstyr under normale driftsbetingelser med minimal baggrundsstøj.

Hver reduktion på 10 decibel svarer til et støjniveau, der er 10 gange lavere. Du vil være i stand til at føre en normal samtale, mens du kører laseren, uden at hæve stemmen!

Faktisk er Epilog Laser-systemerne de eneste lasere i branchen, der gør det muligt for dig at føre en samtale i et normalt stemmeleje, mens maskinen kører, selv om du står direkte over maskinen. Med Super-Silent-ventilatorer får du et meget mere behageligt og produktivt arbejdsområde.


More Fusion M2 Laser FeaturesPopulære sider

help desk software